NEVYDRAŽENO! 02-13 Provozní budova s bytem-HABARTOV-2 960 000 Kč

NEVYDRAŽENO! 02-13 Provozní budova s bytem-HABARTOV-2 960 000 Kč

PŮVODNÍ DATUM DRAŽBY: 5 dubna 2013 v 10,00 hod

 

Jedná se o provozní budovu s jedním bytem vč. příslušenství a s pozemky v k.ú. a obci Habartov. Nemovitost sloužila pro textilní výrobu dlužníka, budova není užívána, výrobní činnost skončila. Budova je v celém rozsahu zařízena pro uvedenou výrobu vč. sociálního, kancelářského a bytového zázemí. Budova byla v letech 1998 až 1999 rekonstruována vč. nové přístavby. Po dokončení rekonstrukce byla současně povedena změna užívání na provozovnu (šití dámského prádla), dosud se jednalo o objekt občanské vybavenosti.

Budova v katastru nemovitostí rozdělena na tři jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění a to takto: 

č. 569/1 – provozní hala s příslušenstvím – 1.NP, č. 569/2 – provozní hala s příslušenstvím – 2.NP, č. 569/3 – byt 1+3 – 3.NP (resp. v podkroví).