UPUŠTĚNO OD DRAŽBY! 03-17 Pozemky k.ú. Výhledy, obec Hazlov 6 000 000Kč

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY! 03-17 Pozemky k.ú. Výhledy, obec Hazlov 6 000 000Kč

DATUM DRAŽBY: 

Dražba se bude konat ve středu 8. února 2017 v 11:00 hodin na adrese Libušina 527/36, 360 01 Karlovy Vary.

DATUM PROHLÍDKY:

  1. 12. 01.2017 ve 12:30 hod
  2. 19. 01.2017 ve 12:30 hod

03-17 Dražební vyhláška.pdf (380865)

Pozemky situovány v intravilánu osady Výhledy, jejich poloha je dobrá, stavby jsou jiného vlastníka. Pozemky jsou zastavěny dvěma rodinnými domy s příslušenstvím (garáže, venkovní úpravy), které jsou ve vlastnictví dcery povinného a manželkou povinného. Pozemky p.č. 59/8 a 59/9 jsou příslušenstvími těchto domů. Na pozemcích jsou vedeny IS – voda, kanalizace, elektro, telefon.