VYDRAŽENO! 05-15 Pozemky Strupčice (okres Chomutov) 733 897 Kč

VYDRAŽENO! 05-15 Pozemky Strupčice (okres Chomutov) 733 897 Kč

DATUM DRAŽBY: Dražba se bude konat v pátek 17. dubna  2015 v 11,00 hodin, na adrese Libušina 527/36, 360 01 Karlovy Vary. 

DATUM PROHLÍDKY:

Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny

  1. 26. 03. 2015 v 13.00 hod
  2. 02. 04. 2015 v 13.00 hod

05-15 Dražební vyhláška .docx (33004)

 

Nemovitosti - pozemky k.ú. Sušany , obec Strupčice v okresu Chomutov jsou umístěny v různých částech k. ú. v okolí pozemků jiných vlastníků. Jedna část je umístěna kolem Sušan a další pozemky jsou v okolí Hošnic.

 

Pozemek p. č. 102/6 je nepravidelného tvaru, výměra 12.549 m2 – orná půda, umístěn severně nad silnicí II/251. Pozemek je mírně svažitý.

Pozemek p. č. 111/10 jedná se o pás pozemku nepravidelného tvaru v průměrné šířce cca 30 m a délka je cca 235 m, výměra 7.071 m2 – orná půda, umístěn jižně od zastavěné části Sušany, pozemek je rovinatý, přístupný z místní neveřejné cesty (zákaz vjezdu).

Pozemek p. č. 114/11 je obdélníkového tvaru v průměrné šířce cca 43 m a délka je cca 228 m, výměra 9.805 m2 – orná půda, umístěn je jižně od zastavěné části Sušany ve vzdálenosti cca 1,5 km, pozemek je rovinatý, bez přístupu, obklopen pozemky podobného druhu.

Pozemek p. č. 114/14 je obdélníkového tvaru v průměrné šířce cca 55 m a délka je cca 83 m, výměra 4.645 m2 – orná půda, umístěn je jihozápadně od zastavěné části Sušany ve vzdálenosti cca 1,7 km, pozemek je rovinatý, bez přístupu, obklopen pozemky podobného druhu.

Pozemek p. č. 114/15 jedná se o úzký pás pozemku v průměrné šířce cca 5 m a délka je cca 225 m, výměra 1.133 m2 – orná půda, umístěn je jihozápadně od zastavěné části Sušany ve vzdálenosti cca 1,5 km, pozemek je rovinatý, bez přístupu, obklopen pozemky podobného druhu.

Pozemek p. č. 124/2 jedná se o úzký pás pozemku v průměrné šířce cca 25 m a délka je cca 258 m, výměra 6.475 m2 – orná půda, umístěn je západně cca 500 m od zastavěné části Hošnice, ve svahu nad silnicí severně, pozemek je svažitý, bez přístupu, obklopen pozemky podobného druhu.

Pozemek p. č. 124/13 jedná se o úzký pás pozemku v průměrné šířce cca 10 m a délka je cca 74 m, výměra 736 m2 – orná půda, umístěn je severozápadně cca 700 m od zastavěné části Hošnice, pozemek je svažitý, bez přístupu, obklopen pozemky podobného druhu.

Pozemek p. č. 131/1 jedná se o pás pozemku v průměrné šířce cca 30 m a délka je cca 170 m, výměra 5.109 m2 – orná půda, umístěn je západně cca 600 m od zastavěné části Hošnice, pozemek je svažitý, přístupný z komunikace II/251, obklopen z ostatních stran pozemky podobného druhu.

Pozemek p. č. 139/10 jde o pozemek nepravidelného tvaru, výměra 8.324 m2 – orná půda, umístěn západně na severním okraji zastavěné části, pozemek je svažitý, přístupný z místní komunikace, obklopen z ostatních stran pozemky podobného druhu.

Pozemek p. č. 212/3 jedná se o pozemek téměř obdélníkového tvaru, výměra 13.177 m2 – orná půda, umístěn je na severovýchodní hranici části Hošnice, pozemek je mírně svažitý, přístupní z místní komunikace, obklopen z ostatních stran pozemky podobného druhu.