UPUŠTĚNO OD DRAŽBY! 05-17 Pozemky Františkovy Lázně 10 000 000 Kč

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY! 05-17 Pozemky Františkovy Lázně 10 000 000 Kč

DATUM DRAŽBY:

Dražba se bude konat ve středu 8. února 2017 ve 13:00 hodin na adrese Libušina 527/36, 360 01 Karlovy Vary.

DATUM PROHLÍDKY:

  1. 13. 01.2017 ve 12:00 hod
  2. 20. 01.2017 ve 12:00 hod

05-17 Dražební vyhláška.pdf (379692)

Pozemky jsou rovinaté, zpevněné, situovány v intravilánu obce, jejich poloha je dobrá, pozemky jsou určeny k zastavění a pohlíží se na ně jako na pozemky stavební, výjimkou je pozemek č. 443/11, který není určen k zastavění. Pozemky jsou vybaveny inženýrskými sítěmi.

Okolí bytová zóna, příjezd k pozemkům po zpevněné komunikaci

Pozemky jsou rovinaté, zpevněné, situovány v intravilánu obce, jejich poloha je dobrá, pozemky jsou určeny k zastavění a pohlíží se na ně jako na pozemky stavební, výjimkou je pozemek č. 443/11, který není určen k zastavění. Pozemky jsou vybaveny inženýrskými sítěmi.
Okolí bytová zóna, příjezd k pozemkům po zpevněné komunikaci