NEVYDRAŽENO! 09-13 Pozemek Zruč 1 634 100 Kč

NEVYDRAŽENO! 09-13 Pozemek Zruč 1 634 100 Kč

PŮVODNÍ DATUM DRAŽBY: čtvrtek 15. srpna 2013 v 11,00 hod

DATUM PROHLÍDKY: Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:

1)     11. 07. 2013 v 11.00 hod.

2)     02. 08. 2013 v 11.00 hod.

Sraz zájemců je před předmětem dražby p.č. 1034/8 ulice Ke střílně, kolmo k ulici Plzeňská. 1.1.  

Pozemek je zatravněn. Čas prohlídky bude v přítomnosti více zájemců úměrně prodloužen, po vzájemné dohodě lze zajistit prohlídku i v jiném termínu. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Dražební vyhláška č 09-13.docx (30,2 kB)

09-13 geom.plán prodej pozemku.pdf (144 kB)

09-13 územní souhlas-1034.pdf (155,7 kB)

 

Jedná se o mírně svažitý pozemek v obytné lokalitě obce. Na pozemku v souladu s územním plánem obce výstavba rodinného domu; inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, el. energie) v přilehlé komunikaci. Přístup na pozemek po místních veřejných komunikacích ve vlastnictví obce Zruč – Senec, p. č. 1034/2.

 

Pozemky

Parcela           Výměra (m2)  Druh pozemku                 

1034/2                      1                trvalý travní porost

1034/8                    28                trvalý travní porost

PZE 117/1           1228