NEVYDRAŽENO! 12-15 Areál Prknovka, Praha 10, Kolovraty 57 000 000 Kč

NEVYDRAŽENO! 12-15  Areál Prknovka, Praha 10, Kolovraty 57 000 000 Kč

DATUM DRAŽBY:

Dražba se bude konat ve středu 30. prosince 2015 v 12,00 hodin, na adrese Libušina 527/36, 360 01 Karlovy Vary.

DATUM PROHLÍDKY: Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:

1. 03.12.2015 v 12.00 hod

2. 10.12.2015 v 12.00 hod

12-15 Dražební vyhláška.pdf (381,3 kB)

 

Jedná se o bývalý skautský areál Prknovka, nacházející se na severozápadním okraji Kolovrat na Praze 10 na konci ulice U Vodice.

Areál je ze severní strany ohraničen železnicí, ze západu a jihozápadu Říčanským potokem. Kolovraty jsou městskou částí hl.m.Prahy a nacházejí se na jihovýchodě Prahy asi 15 km od centra města.

Podle platného územního plánu hl.m.Prahy patří pozemky areálu do ploch sloužících oddechu, suché plochy, zeleň městská a krajinná a lesní porosty. Celková zastavěné plocha objekty bydlení je pouze 1.957 m2. Na pozemcích jsou tři budovy. Objekt bydlení č. p. 200 na p. č. 1246 a dva objekty bývalé zemědělské usedlosti č. p. 139 na p. č. 1247. Přístup je z veřejné komunikace U Vodice. Ta je na začátku s živičným povrchem, pokračuje povrch z betonových panelů a cca 200 m nezpevněná štěrková cesta.

 

4