VYDRAŽENO 22-13 Provozní budova s bytem HABARTOV

VYDRAŽENO 22-13 Provozní budova s bytem HABARTOV

DATUM DRAŽBY: v pondělí  16. prosince  2013 v 11.00 hod, na adrese Libušina 527/36, 360 01 Karlovy Vary.

DATUM PROHLÍDKY:

  1. 20. 11. 2013 v 10.00 hod
  2. 04. 12. 2013 v 10.00 hod
 

Zahájení dražby bude provedeno po ukončení zápisu účastníků dražby, prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu.

 

Jedná se o provozní budovu s jedním bytem vč. příslušenství a s pozemky v k.ú. a obci Habartov. Nemovitost sloužila pro textilní výrobu dlužníka, budova není užívána, výrobní činnost skončila. Budova je v celém rozsahu zařízena pro uvedenou výrobu vč. sociálního, kancelářského a bytového zázemí. Budova byla v letech 1998 až 1999 rekonstruována vč. nové přístavby. Po dokončení rekonstrukce byla současně povedena změna užívání na provozovnu (šití dámského prádla), dosud se jednalo o objekt občanské vybavenosti.

 

Budova v katastru nemovitostí rozdělena na tři jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění a to takto: 

č. 569/1 – provozní hala s příslušenstvím – 1.NP, č. 569/2 – provozní hala s příslušenstvím – 2.NP, č. 569/3 – byt 1+3 – 3.NP (resp. v podkroví).