01-13 Rodinný dům č.p.272, Podhradí u Aše

01-13 Rodinný dům č.p.272, Podhradí u Aše

Jedná se o budovu volně stojící (na vlastním pozemku st. p. č. 308), vícepodlažní, o půdorysu zastavěné plochy 1.nadzemního podlaží ve tvaru obdélníkovém.

Dražební vyhláška RODINNÝ DŮM Č.P. 272, K.Ú. PODHRADÍ U AŠE.doc (566,5 kB)

Objekt má jedno (částečné) podzemní a dvě nadzemní podlaží, částečné podkroví a půdu. Nosná konstrukce zděná, založená na základových pasech (tradiční zděná výstavba).