NEVYDRAŽENO! 01-16 Pozemky Hrob u Teplic 700 000 Kč

NEVYDRAŽENO! 01-16 Pozemky Hrob u Teplic 700 000 Kč

DATUM DRAŽBY: Dražba se bude konat v pátek 29. ledna 2016 v 12,00 hodin, na adrese Libušina 527/36, 360 01 Karlovy Vary.Zahájení dražby bude provedeno po ukončení zápisu účastníků dražby, prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu.

DATUM PROHLÍDKY: 

Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:

  1. 13. 01. 2016 v 10.30 hod
  2. 18. 01. 2016 v 11.00 hod

01-16 Dražební vyhláška.pdf (409932)

Jedná se o bývalý průmyslový areál zapsaný na LV č.606 k.ú.Mlýny , který se nachází v obci Hrob, situovaných na severní části za viaduktem, po levé straně silnice do Mikulova v okrese Teplice. Areál  byl systematicky od roku 2004 do roku 2010 demolován a likvidován.

Bývalý areál je pouze částečně oplocený a sestává z několika pozemků, které zatíženy ruinami staveb a nashromážděným odpadem. Pozemky jsou dle územního plánu plochou smíšenou výrobní.