NEVYDRAŽENO! 04-16 Areál Prknovka, Praha 10, Kolovraty 37 000 000 Kč

NEVYDRAŽENO! 04-16 Areál Prknovka, Praha 10, Kolovraty 37 000 000 Kč

DATUM DRAŽBY:

Dražba se bude konat v pátek 11.března 2016 ve 12,00 hodin, na adrese Libušina 527/36, 360 01 Karlovy Vary.

DATUM PROHLÍDKY: Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:

1. 15.02.2016 v 12.00 hod

2. 29.02.2016 v 12.00 hod

04-16 Dražební vyhláška.pdf (392015)

Jedná se o bývalý skautský areál Prknovka, nacházející se na severozápadním okraji Kolovrat na Praze 10 na konci ulice U Vodice.

Areál je ze severní strany ohraničen železnicí, ze západu a jihozápadu Říčanským potokem. Kolovraty jsou městskou částí hl.m.Prahy a nacházejí se na jihovýchodě Prahy asi 15 km od centra města.

Podle platného územního plánu hl.m.Prahy patří pozemky areálu do ploch sloužících oddechu, suché plochy, zeleň městská a krajinná a lesní porosty. Celková zastavěné plocha objekty bydlení je pouze 1.957 m2. Na pozemcích jsou tři budovy. Objekt bydlení č. p. 200 na p. č. 1246 a dva objekty bývalé zemědělské usedlosti č. p. 139 na p. č. 1247. Přístup je z veřejné komunikace U Vodice. Ta je na začátku s živičným povrchem, pokračuje povrch z betonových panelů a cca 200 m nezpevněná štěrková cesta.

 

4