02-13 Provozní budova HABARTOV

02-13 Provozní budova HABARTOV

 

Jedná se o provozní budovu s jedním bytem vč. příslušenství a s pozemky v k.ú. a obci Habartov. Budova v katastru nemovitostí rozdělena na tři jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění a to:
č. 569/1 – provozní hala s příslušenstvím – 1.NP, č. 569/2 – provozní hala s příslušenstvím – 2.NP, č. 569/3 – byt 1+3 – 3.NP (resp. v podkroví). 

 

Dražební vyhláška 02-13 DŮM č.p. 569, Habartov.doc (351,5 kB)