UPUŠTĚNO OD DRAŽBY! 19-14 Pozemek o výměře 279 m2, obec Vinec (okr.Mladá Boleslav)

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY! 19-14 Pozemek o výměře 279 m2, obec Vinec (okr.Mladá Boleslav)

PŮVODNÍ DATUM DRAŽBY: 21. července 2014 v 12,00 hodin, na adrese Libušina 527/36, 360 01 Karlovy Vary. 

DATUM PROHLÍDKY: Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:

  1. 12. 06. 2014 v 11.00 hod 
  2. 01. 07. 2014 v 11.00 hod
19-14 Dražební vyhláška pozemek.docx (32008)
 

Jedná se o přístupový pozemel pč.160/8 ostatní plochy  o výměře 279 m2 k  bývalé zemědělské usedlosti situovaný v katastrálním území Vinec, v obci Vinec, okres Mladá Boleslav, asi čtyři kilometry západně od Mladé Boleslavi. Pozemek je v katastru veden jako ostatní plocha ve způsobu využití jako silnice