VYDRAŽENO! 05-16 Jatky Jirkov

VYDRAŽENO! 05-16 Jatky Jirkov

DATUM DRAŽBY: Dražba se bude konat ve středu 15. června 2016 v 12,00 hodin, na adrese Libušina 527/36, 360 01 Karlovy Vary.

DATUM PROHLÍDKY:

Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:

  1. 21. 05. 2016 v 12.00 hod
  2. 28. 05. 2016 v 12.00 hod

 

05-16 Dražební vyhláška.pdf (476079)

Jedná se o přízemní objekt zděné konstrukce, obdélníkového půdorysu, s plochou střechou, nachází se zde prodejna masa a uzenin, 3 x kancelář, chodba vedoucí do výrobní části – udírna, bourárna, chladící a mrazicí boxy, sklady, soc.zařízení (WC, šatny, umývárny), chodba a vstup do dílny a kotelny. Sloužil jako jatky.