VYDRAŽENO! 11-15 Pozemky Říčany u Prahy

VYDRAŽENO! 11-15 Pozemky Říčany u Prahy

DATUM DRAŽBY: Dražba se bude konat v pondělí 7. prosince 2015 v 11.30 hodin, na adrese Hotel PRATOL, Černokostelecká 422, 251 01 Říčany, salonek č. 2. Zahájení dražby bude provedeno po ukončení zápisu účastníků dražby, prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu.

DATUM PROHLÍDKY: Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:

  1. 11. 11. 2015 v 11.00 hod
  2. 25. 11. 2015 v 11.00 hod

11-15 Dražební vyhláška.pdf (365241)

Pozemky se nacházejí ve stabilizované zástavbě rodinných domů a tvoří část přístupových pozemků s příjezdovou komunikací. Jedná se o pozemky související s ulicemi Šumavská a Marie Pujmanové v jihovýchodní části Říčan na Praze-východ. Říčany se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský, při hranici hlavního města Prahy zhruba 20 km jihovýchodně od jejího centra. 

 

Pozemek      druh pozemku                                                výměra

Pč.1410/9    ostatní plocha-ostatní komunikace                    193 m2

Pč.1413/1     trvalý travní porost                                              43 m2

Pč.1652/36   ostatní plocha- ostatní komunikace                     9 m2

Pč.1652/39   ostatní plocha-ostatní komunikace                  111 m2

Pč.1652/40   ostatní plocha-ostatní komunikace                   321 m2

Výměra pozemků cekem                                            677 m2