VYDRAŽENO! 16-13 Pozemky ZRUČ 1 154 100 Kč

VYDRAŽENO! 16-13 Pozemky ZRUČ 1 154 100 Kč

DATUM DRAŽBY: ve středu 16. října 2013 v 11,00 hodin, na adrese Obec Zruč – Senec, Plzeňská 100, 330 08 Zruč –Senec - zasedací místnost obecního úřadu

 

DATUM PROHLÍDKY: Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:

1)  18. 09. 2013 v 10.30 hod.

2)  02. 10. 2013 v 10.30 hod

 

Sraz zájemců je před předmětem dražby p.č. 1034/8 ulice Ke střílně, kolmo k ulici Plzeňská. 1.1.  

Pozemek je zatravněn. Čas prohlídky bude v přítomnosti více zájemců úměrně prodloužen, po vzájemné dohodě lze zajistit prohlídku i v jiném termínu. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Dražební vyhláška č 16-13.docx (30,4 kB)

16-13 geom.plán prodej pozemku.pdf (147479)

16-13 územní souhlas-1034.pdf (159409)

 

Jedná se o mírně svažitý pozemek v obytné lokalitě obce. Na pozemku v souladu s územním plánem obce výstavba rodinného domu; inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, el. energie) v přilehlé komunikaci. Přístup na pozemek po místních veřejných komunikacích ve vlastnictví obce Zruč – Senec, p. č. 1034/2.

 

Pozemky

Parcela           Výměra (m2)  Druh pozemku                 

1034/2                      1                trvalý travní porost

1034/8                    28                trvalý travní porost

PZE 117/1           1228